I Stockholm har under samma tidsperiod ca 10 personer visats vara smittade med Cyclospora, en tarmparasit som är mycket ovanlig i Sverige. Utredning pågår för att ta reda på hur många som är smittade i Sverige och om dessa fall kan ha samma smittkälla som i shigellautbrottet.
Som för så många andra färska grönsaker är det viktigt att skölja dem noga och att komma ihåg att upphettning tar död på både bakterier och parasiter.

Sofie Ivarsson och Margareta Löfdahl
Avdelningen för Epidemiologi
Smittskyddsinstitutet