I senaste numret av Eurosurveillance rapporteras om ” Trends in the epidemiology of dengue fever and their relevance for importation to Europe ”.

Denguefeber är numera en av världens främsta ”emerging” infektioner och finns spridd i mer än 120 länder. Efter malaria har denguen under det senaste årtiondet seglat upp som den viktigaste myggburna sjukdomen med ca 40 miljoner fall per år. De huvudsakliga endemiska områdena är Latinamerika, Karibien, Afrika, södra och sydöstra Asien samt delar av Stilla havsregionen. De senaste två åren har man i synnerhet i Latinamerika kunnat se en kraftig ökning av antalet fall med utbrott på tiotusentals sjuka personer.

I Europa finns denguefeber inte endemiskt utan är fortfarande en importerad sjukdom. Även dessa fall har ökat i antal, vilket beror dels på att infektionen blivit vanligare i tropikerna och dels på att resandet ökat. Eftersom många fall bara får milda symptom eller är asymptomatiska är troligen underdiagnostiseringen dessutom betydande. Under 2008 smittades flest resenärer (43 %) av denguefeber i Sydostasien, vilket inte bara beror på att det området är kraftigt endemiskt utan också på att det är ett otroligt populärt resmål.

I Sverige har de rapporterade denguefeberfallen också ökat i antal samtidigt som andelen personer som blivit smittade i Thailand har blivit större (se figur 2 nedan). Förklaringen till detta är förmodligen samma som ovan; att infektionen blivit vanligare i tropikerna och att resandet (speciellt till Thailand) ökat.

Så länge inget effektivt vaccin finns tillgängligt kommer denguefeber fortsätta utgöra ett allvarligt hot främst mot befolkningen i endemiska områden, men även mot resenärer dit. Som en viktig preventiv åtgärd här i Sverige är det mycket viktigt att alla resenärer till endemiska områden får information om hur man bäst skyddar sig mot myggbett.

/Marika Hjertqvist, Epidemiologen, Smittskyddsinstitutet