Sedan 2005 pågår ett utbrott av Q-feber i Brabant i södra Nederländerna. Inledningsvis drabbades getter men under 2007 och 2008 har antalet humana fall ökat explosionsartat med fler än 1000 fall.

Den 25 juni rapporterades att två människor i Den Bosch i Noord-Brabant avlidit till följd av sjukdomen. Båda patienterna vårdades på sjukhus efter att de diagnostiserats med Q-feber, men avled då komplikationer tillstötte. Givet att mellan 1 och 2 % av patienter som sjukhusvårdas med Q-feber avlider förväntar man sig fler dödsfall då antalet smittade människor fortsätter att stiga. Hittills under 2009 har 3 människor dött till följd av Q-feber i Nederländerna.

Risken att drabbas av Q-feber är låg, men resenärer som besöker Nederländerna bör tänka på följande:

  • Undvik bondgårdar i drabbade områden (södra delarna av landet: Noord-Brabant)
    - Om man inte kan undvika besök, undvik direktkontakt med djur. Smitta kan överföras via damm och jord som är kontaminerad med avföring eller annat material från smittade djur.
  • Ät/drick endast pastöriserade mejeriprodukter
  • Var noga med handhygien, särskilt efter att ha vistats nära eller varit i direkt kontakt med djur.

Var uppmärksam på eventuella symptom efter hemkomst. Q-feber har en inkubationstid på omkring 2-5 veckor.

För närmare beskrivning av sjukdomen och dess symptom se Smittskyddsinstitutets sida om Q-feber.

/Andreas Heddini, Läkare, bitr. Statsepidemiolog