Under första halvåret 2009 anmäldes 208 fall med hivinfektion (142 män och 66 kvinnor) till Smittskyddsinstitutet. Motsvarande siffra 2008 var 210 fall, och medeltalet för femårsperioden 2004-2008 var 208 fall. Om man bortser från rekordåret 2007 ser vi en trend med en svag ökning av antalet anmälda fall sedan början av 2000-talet.

Totalt har det anmälts 8 655 fall av hiv sedan 1985 (6 031 män, 2 621 kvinnor och tre där uppgift saknas). Av dem lever omkring 5 000 i Sverige idag.

Figur. Hivanmälda första halvåren 2004-2009 för de tre vanligaste smittvägarna och var smitta skett

Under första halvåret 2009 rapporterades 90 personer som invandrat till Sverige med hivinfektion. För samma period föregående år rapporterades 124 fall, och i medeltal har 120 rapporterats under den gångna femårsperioden. Antalet boende i Sverige vid smittillfället som anmälts med hivinfektion under första halvåret 2009 var 58, samma antal som föregående år och i medeltal 59 under den gångna femårsperioden.

Sex mellan män

Antalet anmälda fall bland män som har sex med män var under första halvåret 2009 64 stycken jämfört med 51 under motsvarande period 2008 och i medeltal 49 fall under den gångna femårsperioden. Detta är den enda grupp där vi ser en ökning och det ser likadant ut i många andra västeuropeiska länder.

Intravenöst missbruk

12 personer anmäldes som smittade genom intravenöst missbruk första halvåret, jämfört med 14 under motsvarande period förra året. Under den gångna femårsperioden är genomsnittet 15.

Heterosexuell smittväg

Av sammanlagt 97 anmälda fall av heterosexuell smitta under första halvåret 2009 var 29 stycken bosatta i Sverige vid smittillfället jämfört med 37 föregående år, och i genomsnitt 28 under den gångna femårsperioden. Drygt 50 procent var smittade före ankomst till Sverige.

Aids

Totalt finns 2 269 anmälda fall av aids i Sverige till och med juni 2009.

Mediekontakt:

Annika Linde, statsepidemiolog avdelningen för epidemiologi, 08-457 23 00 
Malin Arneborn, epidemiolog, avdelningen för epidemiologi, 08-457 23 00