I maj-juni i år inträffade ett utbrott av Shigella dysenteriae i Sverige. Vi rapporterade om detta utbrott i EPI-aktuellt vol 8, nr 24 (18 juni). Totalt insjuknade ett femtiotal personer spridda i sex län varav 35 var laboratoriebekräftade Shigella dysenteriae typ 2. Den epidemiologiska utredningen, baserad på intervjuer med de insjuknade, pekade på sockerärtor från Kenya som smittkälla. Sockerärtor provtogs och analyserades på SMI men Shigella kunde inte identifieras. Däremot hittade man E.coli bakterier i tre av fyra sockerärtsprov vilket tydde på fekal förorening (tarmbakterier).

Livsmedelsverket utredde tillsammans med SMI var ärtorna kom ifrån. Utredningen visade på ett mycket komplext system med flera importföretag, leverantörer och odlare. Tidigare i april – maj inträffade ett liknande utbrott i Norge och Danmark av Shigella sonnei, även där med kopplingar till importerade sockerärtor. Dessa tre utbrott visar hur viktigt det är med väl fungerande kontrollsystem för importerade färska grönsaker. Livsmedelsverket har kontinuerligt diskussioner med frukt- och grönsaksgrossister för att utreda vilka möjligheter det finns för att förhindra att denna typ av utbrott händer igen.

Läs mer om utbrottet på Livsmedelsverkets hemsida samt i Eurosurveillance där vi skrivit om utbrottet;
Sockerärter från Kenya bakom shigellafall
An outbreak of Shigella dysenteriae in Sweden, May-June 2009, with sugar snaps as the suspected source

/Sofie Ivarsson, Epidemiolog Smittskyddsinstitutet