I samband med ett bröllop i Nyköpings kommun smittades sju personer av Salmonella Typhimurium DT104, vilket är en ofta multiresistent typ av Salmonella. Fem av de sju insjuknade fick vistas på sjukhus. Försök att spåra källan har gjorts, men smittkällan har inte kunnat identifieras. De gemensamma nämnarna mellan de smittade begränsas till hemlagad potatissallad, fryst kyckling och kassler. Livsmedelsprover har tagits och analyserats, samtliga har varit negativa. Miljöenheten i Nyköpings Kommun, Smittskyddsenheten i Södermanland och Smittskyddsinstitutet utreder utbrottet tillsammans.

Salmonella Typhimurium är den vanligaste serotypen av inhemsk Salmonella i Sverige. DT104 är den namngivna fagtyp som det bakteriologiska laboratoriet på SMI oftast rapporterar för Typhimurium. Antalet anmälda fall av Typhimurium DT104 varierar från år till år beroende på om det inträffar utbrott eller inte (se grafen nedan). Utbrott av denna fagtyp har under åren kopplats till rostbiff (31 fall 1999), kalkon (33 fall 1999), sesamfrödesserten helva (27 fall 2001), kebab (39 fall 2005) samt till olika gårdar med grisar och nötkreatur (2006 och 2008). I flera utbrott har man ätit på samma restaurang eller av samma buffé men man har inte kunnat peka ut ett enskilt livsmedel som smittkälla. Mellan åren 1997-2008 inträffade totalt 18 utbrott av olika storlek med Typhimurium DT104.

I slutet av juni i år inträffade även ett annat inhemskt utbrott av Typhimurium DT104 med 11 fall spridda i flera län i landet. Dessa fall skiljer sig vid subtypning (MLVA) mot fallen från Nyköpings kommun. Smittkällan är ännu okänd och utredning pågår fortfarande.

/Rickard Sallermo, Livsmedelsinspektör Nyköpings Kommun
Sofie Ivarsson, Epidemiolog Smittskyddsinstitutet