På webbsidan Badplatsen hittar du den senaste informationen om badvatten vid de badplatser som finns i din kommun. Badplatsen är Smittskyddsinstitutets och Naturvårdsverkets sida för rapportering och presentation av vattenkvaliteten vid Sveriges badplatser. Kommunerna ansvarar för provtagning och inmatning av resultat till Badplatsen. Smittskyddsinstitutet är ansvarig utgivare av Badplatsen och administrerar sidan samt ansvarar för Sveriges rapportering av badvatten till EU.

Den information som finns tillgänglig på Badplatsen är vattentemperatur, vattenkvalitet och uppgift om algblomning. Här återfinns också information om bad i övriga Europa, resultat från tidigare år och gällande lagstiftning.

/Sabina Andersson, PMV/VMM Smittskyddsinstitutet
Kontaktperson för webbsidan Badplaten; Anette Hansen, Vatten och miljömikrobiologi, Smittskyddsinstitutet, anette.hansen@smi.se , telefon 08-457 24 61