Information från Smittskyddsinstitutet om den nya influensan A (H1N1)v samlas i influensarapporten, som också kommer som nyhetsbrev på torsdagar. Där publiceras uppdaterad information kring den epidemiologiska utvecklingen av såväl säsongsinfluensa som den nya influensan, med resultat från sentinelrapportering, sentinelprovtagning och annan epidemiologisk information från Sverige och världen.

Här hittar du influensarapporten