Tidigare har inget säkerställt fall av inhemskt smittad TBE setts i Västernorrlands län. Ett starkt misstänkt sådant fall presenteras nu här:

En drygt femtioårig man sjuknade med feber och illabefinnande i början av juli, blev bättre men efter en vecka åter klart försämrad, motiverande sjukhusvård på Örnsköldsviks sjukhus under en knapp vecka. Symtombilden, dominerad av feber och svår huvudvärk, föranledde bland annat provtagning för TBE, trots avsaknad av ”klar positiv epidemiologi”. Serologi utföll positivt för TBE, med hög IgG-titer och positiv IgM.

Epidemiologisk genomgång visade att mannen, boende utanför Örnsköldsvik, faktiskt hade varit i Stockholm i början på juni, men då bara sett Danmark-Sverige på Råsunda, och återvänt direkt hem utan att ha beträtt vare sig gräsplanen eller annan ”natur”. Dessutom mindes patienten och hustrun att han haft ”något mörkt” baktill på ena benet ett par dagar runt midsommar, som tillbringades i sommarviste två mil söder om Ö-vik. Patienten negerar potentiellt serologistörande vaccination mot andra flavivirus (gula febern, japansk encefalit).

Med tanke på att detta kan betyda att utbredningskartan för TBE får täcka in nya områden norrut, och även med anledning av funderingarna kring förekomsten av spridning av andra varianter av TBE österifrån är det intressant att detta utreds vidare. Fästinginsamling är på gång för närmare bestämning av eventuella virusfynd, via viruslab Umeå.

/Lars Blad, bitr. smittskyddsläkare, Västernorrlands län
Anders Mattson, underläkare, medicinkliniken, Örnsköldsviks sjukhus
Margareta Nordin, klinisk mikrobiologi, Solna