Under första halvåret 2009 rapporterades 337 fall av gonorré (84 kvinnor och 253 män) vilket är en minskning med 3 % jämfört med första halvåret 2008. Minskning har skett framförallt bland män som har sex med män, 26 % jämfört med föregående år. Bland heterosexuellt smittade män var minskningen 7 % men bland heterosexuellt smittade kvinnor sågs en ökning med 31 %.

Under första halvåret 2009 var 75 % av fallen bland män jämfört med 80% tidigare år (se Fig.). Medelåldern för både heterosexuellt och homosexuellt smittade män var 33 år (31 år första halvåret 2008). För kvinnor var medelåldern 25 år (samma som tidigare år).

Fig. Antal anmälda gonorré fall januari-juni 1997-2009, fördelat per kön

Största minskningen under första halvåret 2009 i antal fall sågs bland 40-44-åringar med 37 % (från 43 till 27 rapporterade fall) och bland 25-29-åringar med 22 % (från 67 till 52 rapporterade fall). Ökningen observerades i åldersgruppen 35-39 år med 55 % (från 20 till 31 rapporterade fall) och bland 55-59-åringar från 2 till 10 rapporterade fall.

Bland män som har sex med män rapporterades 80 fall av gonorré. Av de homosexuellt smittade männen var 76 % (61 pers.) smittade i Sverige (jmf med 86 % första halvåret 2008), bland dem rapporterades 50 % (30 pers.) från Stockholms län. Av de 155 heterosexuellt smittade männen var 43 % (67 personer) smittade i Sverige (jämfört med 44 %; 73 personer första halvåret 2008) och 29 % (45 personer) smittade i Thailand (jämfört med 27 %; 45 personer första halvåret 2008). För 18 män var smittväg okänd. Bland kvinnor smittades 70 % i Sverige (59 personer) (samma som tidigare år). 19 % av kvinnorna (16 personer) smittades utomlands, av dem 8 kvinnor i Thailand (jämfört med 26 % (17 personer) första halvåret 2008 och av dem var 3 kvinnor smittade i Thailand).

Bland de stora länen sågs minskning i Stockholm med 16 % (från 166 till 140 rapporterade fall). Skåne hade en ökning med 37 % (från 35 till 48 rapporterade fall) och Västra Götaland hade en ökning med 19 % (från 47 till 56 rapporterade fall). Mer information kan fås på: www.smittskyddsinstitutet.se/statistik/gonorre .

/Inga Velicko, Jens Boman, Avdelningen för epidemiologi, Smittskyddsinstitutet