Ett fall av kolera har rapporterats till Smittskyddsinstitutet. Den smittade personen hade vistats i Bangladesh och insjuknade i augusti. Detta är det andra laboratorieverifierade fallet, som rapporterats under 2000-talet. Det tidigare fallet inträffade 2004 och hade smittats i Indien.

Bakterien sprids via vatten, som förorenats med avloppsvatten men även dåligt kokta skaldjur och fisk kan orsaka sjukdom. Behandling sker genom att ersätta vätskeförlusten men också genom behandling med antibiotika.

/Margareta Löfdahl, Avd. för epidemiologi