Smittskyddsinstitutet arrangerar tillsammans med Karolinska Institutet och Läkaresällskapet ett Berzeliussymposium om vaccinationer 14-15 oktober 2010.

För anmälan och ytterligare information:
http://www.svls.se/berzelius/8919.cs