Ett kritiserat smittskyddsinstitut ska återuppstå som en renodlad myndighet inriktad på dagsaktuella smittskyddsfrågor. En ny smittskyddsmyndighet axlar dessutom STI-frågorna och måste därför bredda sin kompetens. Ett mycket stort förändringsarbete av svenskt smittskydd har just börjat.

Läs artikeln i Smittskydd här .