För att uppskatta antalet influensasjuka som inte uppsöker läkare, kommer Smittskyddsinstitutet (SMI) från och med vecka 37, utöka influensaövervakningen genom en ny analys baserade på sökdata från webbtjänsten Vårdguiden. Läs mer om detta här .