I dag arrangerar det svenska EU-ordförandeskapet expertkonferensen " Innovativa stimulansåtgärder för utvecklandet av nya antibiotika ". Konferensen kommer bland annat att belysa gapet mellan de ökande problemen med resistenta bakterier och bristen på nya effektiva antibiotika.

I anslutning till detta vill vi ge en aktuell översikt av årets smittskyddsanmälningar av antibiotikaresistenta bakterier. Vi ser en fortsatt ökning av de tarmassocierade bakterierna med cefalosporinresistens orsakad av ESBL (+32 %) och av MRSA (+19%). Även de vancomycinresistenta enterokockerna ligger på en fortsatt hög nivå, med över 300 fall under de första åtta månaderna jämfört med tidigare 20-50 fall per år. Antalet rapporter av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP) har dock minskat (-25%).

Förekomst och konsekvenser av ESBL och VRE har nyligen beskrivits i EpiAktuellt: Nr 36 2009 , Nr 11 2009 och Nr 1-3 2009 .

Problem med antibiotikaresistens är tyvärr inte begränsade till de bakterier som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen Swedres . För att få ett bättre underlag för snabba och riktade motåtgärder utvecklar Smittskyddsinstitutet tillsammans med landets laboratorier ett nytt nätverk för resistensövervakning – SVEBAR – vilket vi hoppas successivt kommer att kunna tas i drift i slutet av året. Smittskyddsinstitutet arbetar dessutom kontinuerligt med metodutveckling för resistensövervakning genom epidemiologisk typning och karaktärisering av mekanismer. Detta gäller såväl MRSA och PNSP som VRE och bakterier med ESBL, där vi noterat en oroväckande ökning under de senaste två åren.

Läs Stramas pressmeddelande som publiceras i dag med anledning av EU-konferensen om antibiotikaresistens

/Johan Struwe, Ragnhild Janzon, avdelningen för epidemiologi
/Karin Tegmark-Wisell, Barbro Olsson-Liljequist, Magnus Thore, avdelningen för bakteriologi