Samtidigt som nu hösten gör sig påmind, ökar risken att drabbas av norovirusinfektion, vinterkräksjukan. Under de senaste månaderna har ett fåtal norovirusutbrott rapporterats till Smittskyddsinstitutet. Livsmedels- eller vårdrelaterade utbrott har rapporterats från Karlskrona, Alingsås, Borås och Västerås. I dessa fall har det endast rört sig om lokal smittspridning.
Smittspridningen ökar vid denna tid på året. Kanske ger sjunkande temperaturer och mindre solljus att vi blir mer mottagliga för norovirusinfektioner, eller så överlever viruset bättre under dessa betingelser.

Sedan starten hösten 2003 av SMI:s redovisning av den frivilliga norovirusrapporteringen (16 laboratorier deltar för närvarande), har antalet diagnostiserade fall stadigt ökat (se figur). Utvecklingen speglar både ett ökat antal infektioner i vården/samhället och ett ökat intresse att provta patienter samtidigt som analysmetoderna har förbättrats. Man anar toppar vartannat år vilka tidvis har sammanfallit med omfattande spridning av nya virusvarianter. Inför vinterns norovirussäsong kommer rapporter från södra halvklotets vinter via det globala nätverket ”Noronet”, där man sett en ökad spridning av norovirus G2.4 variant 2008. Det är samma virusstam som orsakade en hel del bekymmer på Karolinska sjukhuset i Solna vintern 2008. Då kunde SMI inte se någon spridning i övriga landet.

De råd SMI ger för att hindra spridning av influensavirus; stanna hemma vid sjukdom och var noga med handhygienen; är högaktuella även för att motverka spridning av norovirus. Man är dock inte lika säker på att enbart handsprit räcker för att eliminera norovirus, men däremot att handtvätt med tvål och vatten anses rätt i alla lägen.

/Kjell-Olof Hedlund, Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap