Nu är journalsystemet Asynja integrerat med vaccinationssystemet Svevac. Detta innebär att vårdpersonal som i dag använder Asynja automatiskt även blir användare av Svevac.

Fördelarna med att koppla samman systemen är att det skapas en större möjlighet att få in vaccinationer från skol- och företagshälsovården, eftersom Asynja är fokuserad inom dessa områden. Att de båda systemen slås ihop får betydelse inte minst för HPV-vaccinationerna, som i framtiden kommer att ske främst inom skolhälsovården.
Denna integration ses som ett första steg mot ytterligare samverkan med andra journalsystem, vilket ger nytta för både vårdgivare och Smittskyddsinstitutet. Det kan också ses som ett första steg mot ett framtida nationellt vaccinationsregister.

/Hans Lundin, Avdelningen för immunologi och vaccinologi