I september 2007 insjuknade ett fyra årigt barn (fall 1) i Portugal i tuberkulos. Kontakter till barnet undersöktes men smittkällan hittades inte. En månad senare diagnosticerades en kvinna i 40 års ålder (fall 2) med lungtuberkulos. Fall 1 och 2 bodde i samma område vilket ledde till att man började undersöka om det fanns en koppling mellan fallen, trots att möjligheten verkade vara liten. Man upptäckte att både barnet och kvinnan brukade besöka samma café i området och antog att kvinnan hade smittat barnet vid ett av dessa besök. Detta kunde senare konstateras genom resultat av genotypning.

Händelsen beskrivs i en artikel i Eurosurveillance 10 sept, och påminner om vikten av att undersöka alla möjliga scenarios runt ett tbc fall, även de som verkar mindre troliga. Händelsen visar också på vikten av tidig diagnos av smittsam tuberkulos för att förhindra smittspridning.

Läs artikeln

/Frida Hansdotter, Avdelningen för epidemiologi