Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska all vård bedrivas enligt god hygienisk standard med tillgång till vårdhygienisk expertis. Socialstyrelsen arbetar med en definition. Viktigt för att bli vårdhygienisk expert är tillhörighet till en vårdhygienisk enhet med läkare och sjuksköterskor och ev. tillgång till mikrobiologiskt laboratorium.

Det kan vara svårt att få de vårdhygieniska enheter som finns i landet att räcka till för privata vårdgivare. Hur ska denna typ av verksamhet som riktar sig till privat vård finansieras? Vem ansvarar för att ge alla tillgång till vårdhygieniskt stöd? Hur ska vårdinrättningar veta vad som krävs för att få bedriva vård på ett bra hygieniskt sätt? Dessa frågor diskuteras på SMI-dagen om basal hygien. Representanter från SMI, Socialstyrelsen, SKL och företrädare för privat vård medverkar under dagen.

Läs mer och anmäl dig här

/Kerstin Mannerquist, Rikshygiensjuksköterska, Avdelningen för bakteriologi, Smittskyddsinstitutet