En ökning av antal hepatit A-fall rapporterades under slutet av 2008 i Sverige. De flesta insjuknade under julhelgen. Den första patienten insjuknade dock redan i november. Totalt har 10 personer från olika delar av landet rapporterats med infektionen under november-december. Medelåldern bland de insjuknade är 42 år, något fler män än kvinnor.

Efter typning av patientproverna på SMI framgick att patienterna smittats med en stam av hepatit A (typ IA), som är vanligt förekommande i Sydamerika. Smittkällan är fortfarande okänd men de insjuknade intervjuas med hjälp av ett gemensamt frågeformulär och resultatet kommer att analyseras för att försöka identifiera smittkällan. Det är viktigt att prov från nyupptäckta fall med hepatit A skickas till SMI för typning, så att samtliga fall med denna typ kan upptäckas. Flera av de insjuknade uppges ha smittats utomlands, men det är mer troligt att de smittats inom landet eftersom samtliga smittats med samma virusstam av hepatit A.

En generell minskning har skett av hepatit A i Sverige under senare år, troligen tack vare att allt fler vaccinerar sig. Under 2008 rapporterades totalt 79 fall. Färre än hälften av fallen smittas årligen inom Sverige och är ofta sporadiska. Hepatit A smittar främst via mat och vatten men kan även smitta genom personkontakt.

/Margareta Löfdahl, Avd. för epidemiologi, Heléne Norder, Avd. för virologi