I juni i år inträffade ett trikinosutbrott i Litauen i Umerke-regionen. Av de 128 personer som ätit kallrökt vildsvinskorv tillverkad för privat konsumtion insjuknade 107 stycken, varav 14 fall laboratorieverifierades. 55 personer sjukhusvårdades och samtliga som insjuknat tillfrisknade.

Vid analys av korven, som de insjuknade ätit, påvisades trikinlarver och prover har skickats till Italien för artbestämning. Köttet hade inte testats för trikiner innan korven tillverkats.

Under den senaste tioårsperioden registrerades 359 fall med trikinos i Litauen, men under perioden har incidensen sjunkit från 1,7 till 1,2 fall per 100 000 invånare. Vildsvinskött är den näst vanligaste orsaken till trikinosutbrott i Litauen medan den vanligaste orsaken är utbrott efter konsumtion av kött från grisar från den egna gården.

I Sverige är trikinos en ovanlig sjukdom. Under det senaste decenniet har vi haft två fall av trikinos, båda smittade utomlands.

Läs artikeln i Eurosurveillance här .

Läs om trikininfektion här .

Läs om förslag från Livsmedelsverket till regeringen rörande trikinprovtagning av små mängder vildsvinskött i Sverige här .

/Margareta Löfdahl, Epidemiologen