Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har påvisat fransk hjärtmask, Angiostrongylus vasorum, vid obduktion av en ung räv som hittats död i norra Skåne. Detta utgör första rapporten av ett infekterat djur på svenska fastlandet.

Fransk hjärtmask förekommer endemiskt närmast i Danmark och i Tyskland där smittan lokalt är utbredd i hund- och rävpopulationen. Parasiten infekterar inte människa.

Rävens dvärgbandmask, Echinococcus multilocularis, har nyligen påvisats i Danmark. Ännu har inga smittade djur påvisats i Sverige. Rävens dvärgbandmask kan smitta till människa och ge blåsmasksjuka. Detta sker genom att man får i sig maskägg via bär, svamp eller grönsaker som blivit nedsmutsade av smittad rävträck. Maskägg kan också finnas i pälsen på en smittad hund.

Då rävar och hundar kan vara bärare av båda dessa parasiter är det viktigt att fortsätta bevaka situationen i landet och att avmaskningskrav vid införsel av sällskapsdjur från andra länder kvarstår, för att undvika smitta till räv.

Läs SVAs information om Rävens dvärgbandmask här .

Läs SMIs information om echinokockinfektion (blåsmasksjuka) här .

/Antonio Barragan, avdelning för parasitologi, mykologi, vatten och miljö (PMV), Smittskyddsinstitutet