I Italien har fyra fall av neuroinvasiv West Nile Virus-infektion rapporterats under de senaste dagarna; tre bekräftade fall från Veneto-området och ett bekräftat fall från Emilia-Romagna. Ett misstänkt fall har också rapporterats från Veneto. Ett av de bekräftade fallen; en 82-årig man med underliggande kärlsjukdom har avlidit.

WNV har rapporterats från flera länder i Europa under det senaste året; humanfall i Ungern och Rumänien och Italien och hos djur i Österrike, Italien och Ungern.

För mer information om WNV se här .

Risk att smittas

Statistiskt sett är risken att drabbas av WNV mycket låg och mindre än en procent av infekterade utvecklar svår sjukdom. Personer med ökad risk är äldre och människor med försvagat immunförsvar. Dock kan alla drabbas av allvarlig sjukdom varför det är viktigt att skydda sig mot myggbett för att undvika infektion.

/Andreas Heddini, Läkare, bitr. Statsepidemiolog, Smittskyddsinstitutet