Anslutningen till det allmänna barnvaccinationsprogrammet övervakas genom årlig insamling av vaccinationsstatistik från alla barnavårdscentraler i landet. Uppgifter lämnas i januari månad varje år beträffande vaccinationsstatus hos de barn som under föregående kalenderår fyllt två år.

I januari 2009 samlades vaccinationsuppgifter om barn födda 2006 in. Från 1888 barnavårdscentraler/-enheter erhölls uppgifter om 107 650 barn. Den rikstäckande statistiken visar en god vaccinationstäckning. Drygt 98 procent av barnen hade fått minst tre vaccindoser mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae typ b. Andelen barn som hade vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund uppgick till 96,7 procent, den högsta täckningsgraden på tio år.

Vaccination mot tuberkulos och hepatit B erbjuds till barn med ökad risk att utsättas för smitta. Av barn födda 2006 hade 21 procent vaccinerats mot tuberkulos och 22,5 procent mot hepatit B. Andelen barn som har vaccinerats mot hepatit B har ökat successivt de senaste åren.

Läs hela rapporten här .

/Tiia Lepp, Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet