En tidsmässig samvariation mellan influensa A sjukdom i befolkningen och ökad incidens av invasiv meningokocksjukdom är väl dokumenterad.

Svårigheten att snabbt identifiera meningokocksjukdom under influensatider har nyligen uppmärksammats i Nya Zeeland (läs mer om detta här ) och förtjänar att aktualiseras även hos oss. Detta med tanke på att pandemisk influensa A H1N1 snart kan nå en topp.

Tidigt i förloppet kan en meningokocksepsis och influensa ha identiska symptom; initialt luftvägssymptom/halsont snabbt följt av frusenhet/frossa, feber, huvudvärk och ont i kroppen. Någon/några timmar senare kan ett ordentligt påverkat allmäntillstånd signalera att det förmodligen inte rör sig om ”influensa” utan om något allvarligare.

När sedan utslag, makulopapulösa med eller utan peteckier, noteras måste man snabbt överväga eventuell meningokocksjukdom och streptokock grupp A sepsis, det vill säga klart livshotande tillstånd, och se till att patienten omedelbart kommer till sjukhus. Influensa går generellt sett aldrig med utslag.

Läs mer om meningokockinfektion här .

/Per Olcén, överläkare, professor emeritus, Universitetssjukhuset Örebro
Hans Fredlund, smittskyddsläkare, Örebro