Under hösten har importerade frysta hallon orsakat fem utbrott av vinterkräksjuka. Mats Lindblad, mikrobiolog på Livsmedelsverket, rekommenderar därför att man ska koka upp hallonen innan man äter dem för att döda viruset.

Smittskyddsinstitutet har analyserat patientprover från fyra av de fem utbrotten där hallon orsakat vinterkräksjuka. Typningarna av proverna visar att det är fyra olika virusstammar av norovirus, vilket tyder på att det inte rör sig om samma parti bär. Dessutom kommer bären från två producentländer.

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida här .

Börja prenumerera på SMI:s Norovirusrapport här .

/Kjell-Olof Hedlund, Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap, Smittskyddsinstitutet

Marika Hjertqvist, Avdelningen för epidemiologi, Smittskyddsinstitutet