Tuberkulos sprids på svenska sjukhus. Artikeln hittar du här .

Molekylärgenetiska metoder revolutionerar smittspårning av tuberkulos. Artikeln hittar du här .