Att ta antibiotika i onödan är varken bra för den egna kroppen eller för kommande generationer. Kroppen blir frisk från förkylning på egen hand.

Snuva, hosta, halsont – nu är hösten här och med den kommer förkylningar som ett brev på posten. Även om förkylning är ofarligt kan det vara nog så besvärligt. Strama (Samverkan mot antibiotikaresistens) ger svar på fem vanliga frågor om förkylningar.

Dessutom har Strama tagit fram en film som gjorts i samband med den Europeiska antibiotikadagen, ett EU-initiativ med syfte att uppmärksamma vikten av att stoppa all onödig antibiotikaanvändning.

Mer information hittar du här