Bali har under många år varit fritt från rabies, men för knappt ett år sedan rapporterades ett par fall av rabies hos hund. Trots omfattande insatser har situationen inte förbättras, tvärtom ses nu en ökning av fall bland djur. Framför allt ses fall hos hund, vilket är extra bekymmersamt då hund utgör den vanligaste smittkällan för människor. Något som ytterligare försvårar situationen på Bali är bristen på rabiesvaccin för humant bruk och sedan oktober förra året har 17 personer avlidit i rabies. Flera av de områden som är svårast drabbade (Badung, Denpasar, Tabanan) ligger nära de välbesökta turistorterna på södra Bali, men hela ön är att betrakta som riskområde.

Alla varmblodiga djur kan infekteras med rabies och sprida smittan vidare. Rabiesvirus sprids via saliv från infekterade djur, oftast genom bett men även slickning på skadad hud eller slemhinna (mun, näsa, ögon) kan utgöra en risk. Rabiesinfekterade hundar och katter kan utsöndra virus i saliven upp till 10 dagar före symtomdebut, vilket betyder att även till synes friska djur kan sprida smitta.

För resenärer till Bali gäller nu samma rekommendationer som för resenärer till andra rabiesendemiska områden i världen, det vill säga att undvika all kontakt med djur. Speciellt viktigt är att hålla uppsikt över små barn som inte har förstånd att låta bli att klappa djur.

Om olyckan ändå är framme är det viktigt att omgående rengöra såret och/eller den hudyta som kommit i kontakt med djurets saliv. Efter noggrann tvätt med tvål och vatten, helst följt av riklig sköljning med sprit eller annan desinficerande vätska, kontaktas sjukvården för bedömning av vidare handläggning. Förebyggande rabiesvaccination rekommenderas inte generellt till turister. Däremot rekommenderas rabiesvaccinering till vissa riskgrupper som exempelvis personer som skall arbeta inom skogsbruk eller med djur.

Läs mer om rabies här

/Anna-Lena Hammarin, Avdelnigen för virologi, Smittskyddsinstitutet