Domstolar bryr sig inte om Högsta domstolens prejudicerande och relativt milda dom. Att ha haft oskyddat sex och inte informerat om sin hivsmitta kan därför ge mycket olika straff. Det är lite av ett lotteri enligt Stockholms smittskydd som utrett ett stort antal domar.

Läs artikeln i Smittskydd här .