I Italien har sex humanfall av neuroinvasiv West Nile Virus-infektion rapporterats under hösten; tre bekräftade fall från Veneto-området och ett bekräftat fall från Emilia-Romagna. Ett misstänkt fall har också rapporterats från Veneto. Ett av de bekräftade fallen; en 82-årig man med underliggande kärlsjukdom har avlidit.

Ett WNV isolat har identifierats i blod från en asymptomatisk blodgivare. Genetisk sekvensering av isolatet visade nära släktskap med tidigare WNV som isolerats i Italien och med andra europeiska isolat. Sekvenseringen visade även en mutation som är associerad med ökad virulens hos fåglar, ökad virustransmission och utbrott hos människa. Detta kan tala för att WNV håller på att etableras i nordöstra Italien.

WNV har rapporterats från flera länder i Europa under det senaste året; humanfall i Ungern och Rumänien och Italien och hos djur i Österrike, Italien och Ungern.

Risk att smittas

Statistiskt sett är risken att drabbas av WNV mycket låg och mindre än en procent av infekterade utvecklar svår sjukdom. Personer med ökad risk är äldre och människor med försvagat immunförsvar. Dock kan alla drabbas av allvarlig sjukdom varför det är viktigt att skydda sig mot myggbett för att undvika infektion.

För mer information om WNV se här

/Andreas Heddini, Läkare, bitr. Statsepidemiolog, Smittskyddsinstitutet