Två informationsfilmer om antibiotikaresistens har tagits fram i samband med den Europeiska antibiotikadagen den 18 november på uppdrag av Strama och Smittskyddsinstitutet. Den Europeiska antibiotikadagen är ett EU-initiativ med syfte stoppa all onödig antibiotikaanvändning.

Den ena filmen, Antibiotika? Bara när det behövs!, är en halv minut lång och kommer att visas i SVT:s Anslagstavlan med start den 18 november samt på alla SF- biografer mellan den 27 november till den 4 december. Den filmen kan du se här .

Den andra filmen, Röster om antibiotikaresistens, har skapats av regissören Staffan Hildebrand och är sex minuter lång. Den filmen kan du se här .

Var med i arbetet att sprida information om antibiotikaresistens genom att skicka filmlänkarna till vänner och bekanta!