I maj i år diagnostiserades smittsam lungtuberkulos hos en hemlös man i Malmö. Han hade varit sjuk i flera månader med avtackling och hosta, och därmed sannolikt också varit smittsam under en längre tid. Som hemlös hade han övernattat på olika härbärgen i staden och ofta också besökt en dagcentral för hemlösa och missbrukare. Smittspårning bland personalen där har påvisat flera personer med tecken på latent tuberkulosinfektion där aktuell nysmitta mycket väl kan föreligga. När RFLP-typning av mannens tuberkulosstam blev klar visade det sig att den var identisk med en stam som för två år sedan påvisades hos en annan tuberkulossjuk hemlös man i Malmö. Stammen tillhör kluster 47 som också tidigare dykt upp vid tuberkulosutbrott bland hemlösa och missbrukare, bl a i Köpenhamn. Nu under hösten har ytterligare en hemlös man konstaterats med lungtuberkulos, även han efter en längre tids sjukdom. Man kan därför befara att det förekommit smittspridning av tuberkulos inom gruppen sedan en längre tid.

Infektionskliniken UMAS och Smittskydd Skåne har nu därför tagit initiativ till en utvidgad smittspårning bland hemlösa och missbrukare i Malmö. Vi bedömde att det skulle bli svårt att nå ut i gruppen med tuberkulintest vilket ju kräver återbesök för avläsning. Inriktningen har istället blivit att försöka upptäcka aktiv sjukdom genom att undersöka så många som möjligt med lungröntgen. Detta har genomförts i samarbete med personalen på Stadsmissionshälsan som kunnat ta fram listor på personer som varit möjliga kontakter till de sjuka. Det innebär ju dock speciella problem att kalla ett stort antal personer utan fast vistelseadress till röntgenundersökning. Vi har då haft den stora förmånen att få hjälp av den mobila röntgenenheten från Universitetssjukhuset i Lund. Efter några smärre elektriska installationer på Stadsmissionens härbärge kunde man under några dagar i oktober undersöka inte mindre än 86 personer på plats. Ett antal personer har också kunnat fångas upp för röntgen via sprutbytesmottagningen på UMAS och totalt har ett drygt hundratal personer undersökts. Utöver röntgen har blodprov för IGRA-test (Quantiferon) tagits på sammanlagt 62 personer. Resultaten av undersökningarna är i skrivande stund inte färdiga. Klart är dock att genom att kunna röntga på plats på härbärget har man kunnat nå betydligt fler personer än vad som annars hade varit möjligt.

Internationellt finns tidigare erfarenheter av liknande tuberkulossmittspårningar bland hemlösa med hjälp av mobil röntgen. Exempelvis har man i Rotterdam efter en liknande incident infört återkommande röntgenscreening bland stadens hemlösa.

Läs Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om Tuberkulos här .

/Per Hagstam, Bitr Smittskyddsläkare, Smittskydd Skåne