För närvarande pågår ett utbrott av denguefeber på Kap Verde-öarna utanför Västafrika. Det är första gången denguefeber rapporteras från ögruppen. Enligt amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC hade 12 000 misstänkta fall och sex dödsfall rapporterats fram till den 8 november.

Denguefeber orsakas av ett virus som överförs via myggbett. Sjukdomen kan ge varierande grad av symptom, framförallt i form av feber, huvud- och muskelvärk. Den kan i sällsynta fall ge en svår sjukdomsbild med blödningar. Det finns fyra typer av viruset vilket gör att man teoretiskt sett kan infekteras av denguefeber upp till fyra gånger.

Under de senaste decennierna har det skett en spridning av viruset till nya områden. Sjukdomen förekommer nu i stort sett i hela tropikerna. Sista åren har det också skett en kraftig ökning av antalet rapporterade denguefall runt om i världen och just nu pågår större utbrott i ett flertal länder. En karta från WHO över virusets utbredning hittar du här .

Årligen rapporteras i Sverige mellan 50 och 100 fall bland återvändande resenärer varav majoriteten smittats i Thailand. Inga fall har rapporterats bland återvändande resenärer från Kap Verde.

Socialstyrelsen bedömer inte att risken för denguesmitta är ett skäl att utfärda varning för resa till Kap Verde eller något annat enskilt land. Allmänt gäller att man vid resa i tropikerna, inklusive Kap Verde, bör skydda sig mot att bli myggbiten för att undvika att smittas av denguefeber och andra myggöverförda sjukdomar Ur smittskyddssynpunkt är det viktigt att känna till att myggor som sprider dengueviruset, vilka framför allt av arten Aedes aegypti, är dagaktiva och förekommer i stor utsträckning i städer och dess förorter. Resenärer till tropikerna rekommenderas även att informera sig om tillgången till sjukvård på aktuellt resmål. Den rekommendationen gäller inte minst personer med någon underliggande sjukdom som löper en ökad risk att akut behöva uppsöka sjukvård under utlandsvistelsen.

Du kan läsa mer om sjukdomen denguefeber och hur man kan skydda sig här .

/Anders Wallensten, läkare, epidemiolog, Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet