Sköldpaddor inga harmlösa reptiler

Ett välkänt faktum är att sköldpaddor och andra reptiler kan vara bärare av salmonellabakterier i sin tarmflora. Detta faller tyvärr ofta i glömska hos ägaren efter en tids samvaro med dessa lömska smittspridare.

I slutet av oktober 2009 inkommer en 72-årig man till en infektionsklinik i Västra Götalands län. Sedan tidigare behandlandes han för malign sjukdom. Han hade ingen diarré vid inkomsten. Både blododling och faeces visar växt av Salmonella. Patienten hade inte varit utomlands och smittspårning inleddes. Enkätintervjun visade att patienten sedan fem år tillbaka hade två stycken landsköldpaddor i sin ägo. Träckprov togs på sköldpaddorna och visade positivt för Salmonella. Salmonellatypningen klargjorde sambandet. Både mannen och sköldpaddorna hade Salmonella Potsdam.

Ytterligare ett fall inträffade under oktober 2009 där smittkällan troligtvis också var landsköldpadda. En 49 årig man insjuknar med diarré där faecesodling visar Salmonella Litchfield. Han hade en månad tidigare fått en landsköldpadda i gåva av sin bror. Brodern hade tidigare också haft övergående diarré. Denna sköldpadda hann tyvärr aldrig bli provtagen. När misstanken lanserades att sköldpaddan kunde vara smittkällan, släppte patienten ut sköldpaddan till den eviga friheten i de Dalsländska skogarna. Sambandet kunde tyvärr inte bekräftas.

Sammanfattningsvis kan man ana att ägare till reptiler sänker hygien-garden efter en tids samvaro med sina husdjur. Risken att insjukna i en reptilassocierad Salmonella finns alltså där över tid. Något man bör tänka på vid inköp av en presumtiv reptil-julklapp till någon man tycker om!

/Margareta Olsson, Smittsjuksköterska, Uddevalla, Västra Götalandsregionen

Salmonellasmitta associerad med reptiler vanligare förr

Reptilassocierad salmonellasmitta var betydligt vanligare på 90-talet. Efter en EU-harmonisering av importregler för sköldpaddor och reptiler 1996, ökade svenska salmonellafall. Som mest var nästan vart femte inhemskt salmonellafall associerat med sköldpaddor och reptiler. Sedan dess har en minskning av denna typ av fall noterats. En ökad medvetenhet och information inom detta område kan vara förklaringen. Under den senare delen av 2000-talet har endast ett tiotal salmonellafall per år anmälts som associerade med dessa djur. Mörkertalet är antagligen stort då dessa fall endast hamnar i statistiken om djurkontakt med reptiler angivits som smittväg i den kliniska anmälan till Smittskyddsinstitutet eller om information lämnas direkt av Smittskyddsenheten.

Följande salmonellafall med reptiler i hemmet har anmälts hittills under 2009:

Viktigt med god handhygien

Flera av dessa salmonellafall uppkommer efter rengöring av terrariet och vid direktkontakt med djuren och flera av fallen är små barn. Det är därför extra viktigt med god handhygien i familjer och hem där det finns sköldpaddor och andra reptiler.

Vill du läsa mer?

Information om Salmonella och reptiler – CDC i USA

Effect of Regulation and Education on Reptile-associated Salmonellosis

Importreglerför reptiler till Sverige - Jordbruksverket

/Sofie Ivarsson, Epidemiolog, Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet