Med ambitionen att stärka den epidemiologiska kompetensen i Europa erbjuder ECDC olika kurser inom ämnesområdet. Här hittar du det aktuella kursutbudet.