Hälsomyndigheter på Trinidad har bekräftat gula febern-virus som orsak till dödsfall bland apor på ön varför turister till Trinidad och även Tobago bör vaccineras. Under de sista månaderna har även ett flertal sjukdomsfall hos människa rapporterats från Brasilien, Argentina och Paraguay där vaccination rekommenderas i vissa fall.

Under de senaste dagarna har over 25 döda apor funnits i La Victoria-skogen i Biche. Två av aporna obducerades vid Caribbean Epidemiology Centre/Pan American Health Organization (CAREC/PAHO) och testerna bekräftade gula febern-virus. Människor som bor i drabbade områden uppmanas av myndigheterna att vaccinera sig och vidta andra åtgärder för att skydda sig mot myggstick. Vaccination ger fullgott skydd mot sjukdomen och gäller i tio år. Det ska dock sägas att de senaste gångerna som man funnit gula febern-virus hos apor på Trinidad (1988, 1995 och 1999), resulterade detta inte i några fall hos människa. De senaste fallen av gula febern på Trinidad och Tobago sågs 1979.

I dagsläget finns inga färska rapporter om gula febern på Tobago, men då öarna ligger nära varandra och många turister besöker båda platserna bör vaccinationsrekommendationen gälla båda dessa områden.

Under de senaste månaderna har ett flertal human-fall inträffat i Brasilien, Argentina och Paraguay där apor misstänks som reservoar. Berörda områden är de inre delarna av södra Brasilien i Rio Grande do Sul (länk till kartbild) och angränsande områden i Argentina och Paraguay. För resenärer till dessa trakter bör också vaccination övervägas. Vaccination krävs ej om man endast ska vistas vid kusten. Även från Venezuela har misstänkta fall med smittade apor rapporterats nyligt och man bör vara frikostig med vaccination till resenärer som ska besöka de inre delarna av landet.

/Andreas Heddini, Kunskapscentrum för Mikrobiologisk Beredskap

För sjukdomsinformation om Gula febern klicka här