Större möjligheter att karakterisera nya utbrottsstammar och bättre förståelse av antibiotikaresistens.

Läs artikeln på smittskydd.se