Det har under senaste åren skett en ökning av denguefeber bland annat i Asien och Latinamerika. Man uppskattar att 50-100  miljoner människor i världen infekteras varje år och att uppskattningsvis 500 000 sjukhusvårdas. Det är en av de vanligaste orsakerna till feber hos resenärer som besökt länder i Karibien, Centralamerika och Sydostasien.

Denguefeber är en influensaliknande febersjukdom som orsakas av ett virus som sprids via myggor tillhörande Aedes-släktet. Patienter som återinfekteras med viruset kan få ett mycket allvarligare sjukdomstillstånd, hemorragisk dengue. Denna allvarligare form av sjukdomen drabbar nästan uteslutande den inhemska befolkningen, medan turisterna som regel klarar sig från denna komplikation.

De senaste åren har ca 30–60 denguefall rapporterats årligen i Sverige. Det är främst resenärer till Sydostasien som drabbats och över 75 % av fallen 2005–2008 har smittats där. De flesta är smittade i Thailand som ju har många besökare från Sverige och antalet fall bland dessa har ökat under senare tid, se figur. Under januari har hittills 13 fall anmälts bland resenärer som vistats Thailand under jul-och nyårshelgen.

Eftersom sjukdomen sprids via myggor är det viktigt att skydda sig mot myggbett vid vistelse i områden där dengue kan finnas. Aedes-myggorna är, till skillnad från många andra myggor, aktiva både dagtid och nattetid. Man bör smörja in huden med myggmedel och till natten kan man ligga under myggnät. Fläkt eller luftkonditionering håller i viss mån även borta myggen.

Det finns ingen anledning att undvika att besöka områden där dengue förekommer, då risken att smittas som turist är förhållandevis låg. Man ska som resenär dock vara medveten om sjukdomen och hur den smittar och iaktta åtgärder för att minska risken att bli myggbiten. Personer som en gång har haft dengue och nu oroligt undrar om de kan resa till tropikerna igen behöver generellt inte avstå men bör iaktta försiktighet och skydda sig mot myggbett samt konsultera infektionsklinik/vaccinationsbyrå för att få en bedömning av det individuella fallet. Man har inte sett något fall av allvarlig hemorragisk dengue bland svenska resenärer.

Det finns ingen vaccination eller specifik behandling mot sjukdomen.

/Ragnhild Janzon, Avd för epidemiologi

Länkar:

Aktuell information om denguesituationen i världen publiceras regelbundet på ProMED: DENGUE/DHF UPDATE
För sjukdomsinformation om dengue klicka här