Var med och förbättra EPI-Aktuellt genom att delta i vår anonyma läsarundersökning. Undersökningen består av en webbenkät med 10 frågor som tar runt en minut att fylla i. Enkäten är öppen mellan 10-24 december. Efter en sammanställning av resultaten kommer dessa att redovisas i ett senare nummer av EPI-Aktuellt.

Här hittar du enkäten!