Samstämmiga rapporter från landets mikrobiologiska laboratorier tyder på för årstiden mycket få vårdrelaterade utbrott av vinterkräksjuka (norovirus). Rapporteringssiffrorna i Smittskyddsinstitutets (SMI) norovirusövervakning ligger nu bara obetydligt över höstens nivå. Även från våra grannländer rapporteras om låg norovirusaktivitet inom vården.

Med de senaste veckornas låga rapporteringssiffror ses samma utveckling som vid säsongsstarten 2005/2006 då fynden från laboratorierna nådde en låg topp först i april. Den säsongens siffror kunde förklaras av att det inte cirkulerade någon ny stam av norovirus genotyp GII.4 som har dominerat de vårdrelaterade magsjukeutbrotten de senaste åren. Från södra halvklotets just passerade vinter rapporteras om stora problem inom vården orsakade av ett norovirus genotyp GII.4 variant 2008. Bland de utbrott som hittills analyserats av SMI under hösten har vi dock inte funnit denna eller någon annan ny virusvariant.

Det saknas övervakning av vinterkräksjukan i samhället utanför vården, varför vi har svårt att bedöma om även samhället i övrigt har låg norovirusaktivitet just nu. Det vi hör från vår omedelbara närhet tyder på att en hel del familjer och förskolor i Stockholmsområdet har drabbats av magsjuka. Även om samhället utanför vården brukar drabbas av en mångfald olika norovirustyper brukar nya varianter av genotyp GII.4 betyda en kraftig ökning av antalet magsjukor även där. Förhoppningsvis kommer vi därför att se förhållandevis få utbrott av vinterkräksjuka framöver.

Noggrann handtvätt har betydelse för den spridning av norovirus som alltid sker, även om det inte kommit någon ny stam. Vi ser dagligen rapporter i media om ett minskat antal infektioner till exempel bland förskolebarn som relateras till den förbättrade handhygien som följt i influensapandemins spår. Vetenskaplig utvärdering av detta finns inte ännu, men effekt av handhygien har i tidigare studier visats minska infektionsbördan på till exempel daghem. Med förbättrade rutiner för handhygien i alla sammanhang torde vi stå bättre rustade vid den tidpunkt då nya varianter av norovirus åter börjar cirkulera i landet.

Läs Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om norovirus här .

Smittskyddsinstitutets norovirusrapporter hittar du här .

Möjlighet finns också att prenumerera på SMIs norovirusrapporter, det kan du börja göra här .

/Kjell-Olof Hedlund, Kunskapscentrum för Mikrobiologisk Beredskap, Smittskyddsinstitutet