I en vattendunk som fyllts med kommunalt vatten under det pågående magsjukeutbrottet i Dalarna påsken 2009 kunde SMI en månad senare påvisa norovirus med en ny känslig metod. I vattendunken påvisades samma norovirus, genotyp GI.3, som hos sex provtagna personer som insjuknat med karakteristiska symtom som kräkningar, diarré och ont i kroppen. Hundratals personer på orten insjuknade, både permanent boende och besökare. Den kraftiga snösmältningen antogs vara en bidragande orsak till utbrottet. Utredningen pågick fram till midsommar och under tiden rekommenderades invånarna att koka dricksvattnet.

Med rätt timing vid provtagningen, och framför allt med en känsligare metod som kan detektera låga koncentrationer av norovirus, kunde virus påvisas i dricksvattnet vid denna utredning av ett vattenburet utbrott av magsjuka.

Kontakta gärna SMI vid minsta misstanke om norovirussmitta i vatten.

/Görel Allestam och Elisabeth Hallin, Avdelningen för parasitologi, mykologi, vatten och miljö

Kjell-Olof Hedlund och Katarina Brus Sjölander, Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap