Smittskyddsinstitutet är i startgroparna med SVEBAR, ett unikt övervakningssystem. För första gången kommer resistens att rapporteras löpande – i realtid – från landets samtliga laboratorier.

Läs hela artikeln här