Den första större vaccinstudie ledd av den Thailändska regeringen som visat ett moderat 30 procentigt skydd mot HIV presenterades under 2009. Från SMI har ett nytt så kallat genetiskt HIV-vaccin prövats. Det har haft mycket god immunstimulerande förmåga när det följts av ett annat vektorbaserat HIV-vaccin. Ett samarbete har etablerats för dessa vacciner mellan Sverige och amerikanska armén samt Natl Inst of Health i USA. I två fas ett studier, i Sverige och i Tanzania, har god säkerhet och bred immunstimulerande förmåga kunnat påvisas. SMIs genetiska HIV-vaccin har även haft god immunstimulerande förmåga i två studier på redan infekterade personer, vuxna i Sverige, och barn från 4-16 år i Italien. Studierna är stödda av Smittskyddsinstitutet, Karolinska Institutet, SIDA samt EU via ett särskilt program för utvecklingsländer. Det är långt kvar innan det finns något färdigt HIV-vaccin, men resultaten under åren har ändå visat att det finns hopp för framtiden.

/Britta Wahren, Professor, Avdelningen för virologi