Var med och förbättra EPI-Aktuellt genom att delta i vår anonyma läsarundersökning. Undersökningen består av en webbenkät med 10 frågor som tar runt en minut att fylla i. Enkäten är öppen till och med den 24 december. Efter en sammanställning av resultaten kommer dessa att redovisas i ett senare nummer av EPI-Aktuellt.

Här hittar du enkäten!