EPIET (The European Programme for Intervention Epidemiology Training) är ett europeiskt tvåårigt utbytes- och utbildningsprogram inom infektionsepidemiologi. Programmet riktar sig till läkare, sjuksköterskor, mikrobiologer, veterinärer och annan vårdpersonal med tidigare erfarenhet av folkhälsoarbete och ett starkt intresse för epidemiologi. Programmet finansieras av The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) och EU.s medlemsländer.

Ansökningar skall vara ECDC tillhanda senast 15 februari 2009 kl. 24:00 CET

Se annonsen för mer information om inlämning av ansökan på ECDC:s webbplats
Mer information om EPIET programmet finns på EPIET:s webbplats