Årets första mässlingsfall har rapporterats till Smittskyddsinstitutet. Personen hade troligen blivit smittad i Schweiz.

Det är angeläget att än en gång påminna om att mässling är långt ifrån eliminerad vare sig i Europa eller i de flesta andra världsdelar. Nyligen insjuknade sex små barn i mässling i Köpenhamn.

Lika angeläget är det att påpeka vikten av vaccination. Det är helt onödigt att bli smittad och utsätta andra för smittorisken när det sedan länge finns vaccin som ger ett bra skydd mot sjukdomen.

Mässling är en allvarlig och mycket smittsam sjukdom. Det räcker med en kortvarig vistelse i samma rum med den sjuke för att bli smittad. Förra året blev fyra personer smittade av mässling sedan de vistats på en sjukhusmottagning samtidigt som en insjuknad person.

I Sverige är ovaccinerade personer som reser utomlands den största riskgruppen för mässling. Elva av 25 mässlingsfall under 2008 blev smittade utomlands varav sju var ovaccinerade barn. Tre barn var yngre än 18 månader (ålder för första dosen av MPR- vaccination enligt vaccinationsprogrammet).

/Tiia Lepp, Avdelningen för epidemiologi