Efter en översyn av Smittskyddsinstitutets (SMI) organisation har ytterligare två nya sektioner bildats.

Vid Avdelningen för immunologi och vaccinologi finns numera Sektionen för vaccinprogrammet. I samverkan med andra avdelningar inom SMI ansvarar sektionen för att övervaka det nationella vaccinprogrammet. Sektionschef är Rigmor Thorstensson.

Vid Avdelningen för epidemiologi finns också en ny sektion, Sektionen för zoonoser, antibiotikaresistens och STI under ledning av Katarina Skärlund.

/Aase Sten, Informationssektionen