Pandemijournalistik: Svår balans mellan myndigheter och journalister

När pandemihotet är över oss är det avgörande att media kan informera medborgarna om händelseutvecklingen. Frågan är hur den informationen ska se ut. Krisberedskapsmyndigheten har publicerat en studie som undersökt medierapporteringen i samband med fågelinfluensan 2006. Smittskydd recenserar och författarna besvarar kritiken.

Läs artikeln på smittskydd.se