Nu har alla anmälningspliktiga bakteriella tarmpatogener samlats under en och samma hatt vid Smittskyddsinstitutet (SMI). Sektionen för bakteriella tarmpatogener vid Avdelningen för bakteriologi, har sedan årsskiftet tagit över verksamhet och personal från Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap (KCB).

- Det finns många externa och interna samordningsvinster med hopslagningen. Våra externa samarbetspartners får det enklare. Nu behöver de bara kontakta en sektion på SMI för att diskutera laboratoriefrågor kring exempelvis Salmonella. Och vi behöver inte låna personal från andra sektioner och avdelningar vid arbetsintensiva perioder utan vi arbetar redan tillsammans , säger Britta Björkholm, en av sektionens två projektledare.

Man räknar också med effektiviseringsvinster.
- Många av analysmetoderna är gemensamma för dessa bakterier och med en bättre samordning blir vi mer effektiva. Det gör att kan vi bland annat kan förbättra och utveckla våra molekylära typningstekniker, säger Cecilia Jernberg, projektledare.

Sven Löfdahl som tidigare arbetade vid KCB har nu flyttat över den molekylärbiologiska typningen av bland annat EHEC, Shigella och Salmonella, men också SMI:s övriga verksamhet kring EHEC till den nya sektionen.

- Eftersom fler kommer att arbeta med samma bakterier blir vi mindre sårbara vid utbrott. Ett bättre internt samarbete ger större möjligheter att leva upp till krav man har på oss externt. Vi kommer också att ha en organisation som är bättre anpassad till ECDC:s verksamhet. Och en tydligare och förenklad kontaktyta gentemot de nationella smittskydden i Europa. Det här känns helt rätt, säger Sven Löfdahl.

Den nya sektionen har 21 medarbetare och sektionschef är Lars Engstrand.
Det bör poängteras att Avdelningen för epidemiologi fortfarande arbetar med bakteriella tarmpatogener ur ett epidemiologiskt perspektiv.

/Aase Sten, Informationssektionen